Centrala Kebnekaise

 

På väg upp mot Kaskapasset från Tarfalastugan. I bakgrunden syns Kebnepaktepasset.

 

De centrala Kebnekaisefällen är det område som avgränsas av Tjäktjavagge i väster, Kaskasavagge i norr, Vistasvagge i öster och Ladtjovagge i söder. Området har en mängd toppar och för att bringa ordning bland dessa införde H.N. Pallin på 20-talet ett numreringssystem, från K1 till K50, med Kebnekaises sydtopp som K1, se bilden nedan. Detta system används ibland fortfarande, särskilt på de toppar som saknar egentliga namn. Som utgångspunkt för turer i området finns, förutom Kebnekaise Fjällstation (690 möh), Tarfalastugan (1180 möh) och Singistugan (720 möh), samt Kebnekaises Toppstuga  (1880 möh).

 

De centrala Kebnekaisefjällen. Bilden är hämtad från H.N. Pallins bok "Kebnekaise" från 1927.

 

Panorama över Vargryggen. Bilden är hämtad från H.N. Pallins bok "Kebnekaise" från 1927. De angivna höjderna stämmer relativt bra med dagens noteringar. Stora Tarfalapasset kallas dock numera för Kebnepaktepasset.

 

Huvudtopparna i området i höjdordning

Kebnekaise, 2104

Kaskasatjåkka, 2076

Kaskasapakte, 2038

Kebnepakte, 1979

Kuopertjåkka, 1914

Tarfalatjåkka, 1911

Liljetoppen, 1904

Drakryggen, 1821

Tarfalapakte, 1806

Kebnetjåkka, 1763

Södra Klippberget, 1742

Vierramvare, 1711

Singitjåkka, 1704

Norra Klippberget, 1700

Tuolpagorni, 1662

Singipakte, 1614