Centrala Kebnekaise

 

Kebnekaises sydtopp (K1) 2104, uppmätt år 2005. Se flygfoto

Nordtoppen (K2) 2097.

 

Kebnekaise (Giebnegáisi), med Sveriges två högsta toppar, bestegs första gången 1883 av fransmannen Charles Rabot, via den led som idag bär hans namn. Sydtoppen som är högst består av en glaciär och dess höjd varierar därför från år till år. Läs mer om detta här och här. Kebnekaise kan bestigas via ett flertal olika leder, både med och utan inslag av klättring. De vanligaste lederna är Östra och Västra leden med utgångspunkt från Kebnekaise Fjällstation.

 

Kebnekaises sydtopp sedd från nordtoppen.

 

Kebnekaises sydtopp (K1) till vänster och straks till höger syns nordtoppen (K2). I mitten är Halspasset och till höger Kebenepakte (K5). I förgrunden syns Södra och Norra klippberget. Bilden är tagen från Tarfalapakte.

 

Östra leden

Sommartid går det nästan dagligen, då vädret tillåter, guidade turer denna väg. Leden kräver lätt klättring (grad xx) men är annars den minst ansträngande vägen till toppen. På vintern är dock svårigheterna större.

 

 

Karta över Östra och Västra leden. OBS; Östra leden endast delvis markerad. Källa: Lantmäteriet.

 

Läs mer om Östra leden i STF Turist nr 5/2007.

 

Th.S.Gudjohnsen bok "Kebnekaise" (

 

Läs vad Gudjohnsen skriver om leden Östra leden.

 

http://www.lysator.liu.se/~nixon/kebnekaise/innehall.html

 

 

 

Västra leden

Denna led är den vanligaste vägen för bestigare som väljer att inte gå med guide. Dock är Västra leden mer fysiskt krävande än Östra leden då man måste gå upp och ned över Vierramvare två gånger. Leden är  lämplig för vinterbestigning.

 

Läs vad Gudjohnsen skriver om leden Västra leden.

 

http://www.lysator.liu.se/~nixon/kebnekaise/kapitel4.html#kapitel4-2-1

 

 

Durlings led

Leden har fått sitt namn efter G. Durling som var den tredje personen att bestiga Kebnekaise den 8 augusti 1895.

 

 

Lämplig start från Singi eller Sälkastugorna. Från Tjäktjavagge gå in i Singivagge och följ den uppför åt öster till 1000 meters höjd.

 

Från Singistugan till toppen tar det vintertid ca åtta timmar.

 

 

Läs vad Gudjohnsen skriver om Durlings led.

 

 

Karta över Durlings och Rabots leder. Rabots led ej markerad. Källa: Lantmäteriet.

 

 

Durlings led i början av Singivagge. Den vassa toppen långt in i dalen är Tuolpagorni.

 

Rabots led

Förstabestigarens led till toppen.

 

Läs vad Gudjohnsen skriver om Rabots led.

 

Läs mer om Rabots led i Utemagasinet nr. 2/2005

 

 

 

Dela med dig av dina erfarenheter från området