Mellersta Kebnekaisefjällen

 

Räitatjåkka 1934 (Reaiddáčohkka) Se flygfoto

Västtoppen 1825, västra förtoppen 1333, nordosttoppen 1758, östtoppen 1566.

Räitaryggen:  östtoppen 1526, västtoppen 1569.

 

Räitatjåkkas västtopp (1825) och västra förtopp (1333) sedda från väster. Huvudtoppen syns inte på bilden. Observera Nallostugan längst till vänster. Foto: Kalle Brisland.

 

Karta över Räitatjåkka. Källa: Lantmäteriet.

 

Det kompakta massivet Räitatjåkka, som skiljer Unna Räitavagge från Stuor Räitavagge, bestegs första gången 1930 av Victor von Feilitzen, E. von Segebaden och A. Rikko via nordostkammen, se nedan.

 

Via nordostkammen: Från nedre delen av Unna Räitavagge, följ den stora ravinen i öster mellan topparna 1526 och 1566 upp mot Räitatjåkkaglaciären. Fortsätt nordost om glaciären, upp mot kammen och vidare över nordosttoppen (1758) mot huvudtoppen (1934). Lätt klättring, grad 1, strax under topplatån.

 

Via sydsidan: Från Unna Rätastugan (1260) gå rakt upp i den steniga branten mot huvudtoppen (1934). Nedfärd: följ nordostkammen, via nordosttoppen (1758) och vik sedan av mot Räitatjåkkaglaciären och skida ned mot Räitatjåkkajaure (1344). Från sjön fortsätt rakt åt väster, upp i sadeln (ca. 1500), och sedan ned mot stugan.

 

Västtoppen (1825) bestiges lättast via västkammen, se bild ovan. Från Nallostugan, följ leden åt väster och runda Räitatjåkkas västra förtopp (1333) och gå upp i svackan mellan topparna. Lämna skidorna och fortsätt till fots rakt upp längs västkammen mot toppen.

 

Dela med dig av dina erfarenheter från området