Norra Kebnekaisefjällen

 

På väg ned mot Nallostugan. I bakgrunden syns Repitjåkka och Repipakte.

 

Norra Kebnekaisefjällen är det område som begränsas av Vistasvagge i öster, Stuor Räitavagge i söder och Alisvagge-Tjäktjavagge i norr och väster. I området finns fem STF-stugor, Alesjaure- (780 möh), Tjäktja- (1000 möh), Sälka- (835 möh), Vistas- (590 möh) och Nallostugan (915 möh). Förutom detta finns det en liten prismastuga i Tjäktajapasset (1150 möh). Fjällen i området är i norr relativt avrundade, men blir mer alpina längre söderut.

Från Alesjaurestugan i norr kan man via passet, som somliga kallar Repipasset (1550 möh), ta sig till Nallostugan. Denna tur kan vid bra väder starkt rekommenderas. Västra Possusglaciären (Bossosglaciären) som man passerar innan passet, anses vara relativt fri från sprickor. Vid nedstigning från passet mot söder, håll åt väster, för att undvika det brantaste partiet. Här har det gått laviner.

 

Huvudtopparna i området i höjdordning

Sielmatjåkka, 1997

Påssustjåkka, 1935

Repipakte, 1884

Tjäktjatjåkka, 1820

Påssustjåkkas, 1792

Repitjåkka, 1773

Tjäktjaryggen, 1725

Tjäktjapakte, 1706

Seitak, 1663 (även kallad Sielmatornet) och Kugghjulskammen

Kaskatjåkka, 1629 (även kallad Kaska Repitjåkka)

Nallo, 1585