Om sidan

 

Tjågnårisjekna i Sarekmassivet. Till vänster syns Svarta Spetsen (1820) och till höger Spikas NV-topp (1925).

 

Den här sidan är inriktad på vinterturer i Sarek- och Kebnekaisefjällen. Det finns flera olika guideböcker över dessa områden. Särskilt kan nämnas böckerna Vandra Kungsleden 1 och 2 av Claes Grundsten (från 1988 resp. 1991), men även äldre som t.ex. Emmerich Rossipals klätterförare över Kebnekaisefjällen (från 1952), samt Th.S.Gudjohnsen bok "Kebnekaise" (från 1920) och Axel Hambergs bok om Sarekfjällen (från 1922). Men framförallt är det Tore Abrahamssons böcker, Detta är Kebnekaise (från 1987) och Detta är Sarek (från 1973), som jag tycker är särskilt värdefulla. Dessa böcker är alla framförallt inriktade på sommarturer. Förutom dessa böcker finns mycket skrivet i olika tidskrifter och olika föreningars årsböcker (särskilt STF och SFK). Ett problem är dock att hitta den informationen när man planerar en ny tur.

 

Syftet med denna sida är att sammanställa information från alla dessa källor, samt att komplettera denna med egna och andras erfarenheter från områdena. Förhoppningsvis skall sidan med tiden kunna bli en bra informationskälla om de mest alpina delarna av de svenska fjällen, och därmed kunna inspirera till nya turer.

 

Den topografiska namngivningen på sidan grundas på äldre namnformer, på samma sätt som i Tore Abrahamssons böcker. I några fall har även vissa inofficiella namn på toppar och pass använts.

 

Svårighetsnivån på de turer som anges på sidan är sådan att säkring med rep i allmänhet inte är nödvändig. Väder- och snöförhållanden kan dock i vissa fall göra turerna svårare. Vissa av lederna är också bara angivna som möjliga turer och kan därför vara svåra eller t.o.m. omöjliga att genomföra. Många av turerna kräver erfarenhet av att vistas i alpin miljö, t.ex. går många av turerna över glaciärer. Felaktigheter kan även förekomma och det är därför alltid upp till den enskilde att vid varje tillfälle kunna bedöma de lokala betingelserna och den egna förmågan.

  

Namnet ”Suecia Alpina” är latin och betyder rätt och slätt de svenska alperna. Namnet är en analogi till Erik Dahlbergs verk ”Suecia Antiqua”.

 

Om inte annat anges är alla bilderna på denna sida tagna av mig. Dom är i de flesta fall inscanade diabilder som sedan har behandlats i Adobe Photoshop. Upplösningen på alla bilder som visas på sidan är 72 dpi. Sidan är gjord m.h.a. M.S. FrontPage.

 

Dela gärna med dig av dina erfarenheter för att göra sidan bättre!