Sommarbestigning av Sylarna

 

Sylmassivet från öster med stigen från Sylstationen.

 

Fjällmassivet Sylarna ligger på gränsen mellan Jämtland och Norge. De tre högsta topparna i massivet är Storsylen, 1761 m, Storsola, 1728 m, och Lillsylen, 1702 möh. Vid bestigning av Storsylen utgår man vanligen från Sylarnas Fjällstation som ligger 1035 möh (hur den första Sylhyddan såg ut ser du här). Följ stigen från stationen över bron och vidare in i Slottsdalen. I början är stigen mycket bra men efterhand när marken blir stenigare blir den allt svårare att se och man får istället följa de rösen som finns. Efter att man passerar sjön 1266 går leden i riktning mot Pyramiden (1624) och sedan upp mellan Pyramiden och Lillsylen (1702). När man kommit upp på ca. 1400 m höjd kan man välja att antingen följa NO-ryggen på Pyramiden eller att följa leden (märkt med röd färg och rösen) som går från den lilla sjön och upp på skrå mot klippartiet på kammen mellan Pyramiden och Mellantoppen. Uppe på kammen har man en mäktig utsikt mot Storsylen, se bilden nedan.

 

Storsylen sedd från Pyramiden (1624).

 

Leden går vidare längs kammen, och med lite lätt småklättring tar man sig upp på Mellantoppen (~1650). Följ därefter kammen mot söder. I svackan nedanför Mellantoppen ansluter den norska leden som är markerad med röda T-n. Följ markeringarna sista biten till toppen. Leden kommer upp på toppkammen straks söder om riksröse Rr 155B som är Jämtlands högsta punkt, 1743 möh. Storsylens topp ligger dock några meter in i Norge. Njut av utsikten på toppen och glöm inte att skriva i toppboken.

 

Storsylen och Mellantoppen sedda från Lillsylen. Från Mellantoppen löper kammen mot Pyramiden rakt åt vänster i bilden.

 

Cirka 30 m söder om toppröset är den så kallade Sylhammaren. För att passera den bör repsäkring användas. Nedstigning sker istället lämpligen efter samma väg som upp eller, kanske intressantare, via Lillsylen (1702). För att ta sig upp på Lillsylen håller man sig mitt på kammen, eller något till vänster. Sista metrarna till toppen innehåller lite lätt småklättring. Från toppen av Lillsylen följer man rösena ned mot sjön 1266 och ansluter där till stigen ned mot Sylstationen.

 

Tid från stationen till toppen av Storsylen: 2,5 till 3 timmar.

Höjdskillnad: 720 meter.

 

Läs mer om Sylarna hos Östersunds Klätterklubb

 

Dela med dig av dina erfarenheter från området